12. Geriatrie Kongress Türkei

4.5
(2)

Vom 24. bis 28. April 2019 fand der 12. Türkische Geriatrie Kongress in Antalya statt. Über 200 Teilnehmer verfolgten ein anspruchsvolles wissenschaftliches Programm. Schwerpunkte waren Demenz, Sarkopenie, Inkontinenz und Osteoporose.

12. Türkischer Geriatrie Kongress


Als Highlights wurden von den Kongressteilnehmern die folgenden drei Programmpunkte erlebt:

Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate, University Hospital, BE-Gent

Geriatrie

Nele Van Den Noortgate, vom belgischen Gent University Hospital referierte über Schmerz-Assessment und Schmerzbehandlung bei Menschen mit fortgeschrittener Demenz. Eine der Take Home Messages: Demente Patienten entwickeln deutlich schneller als andere Patientengruppen chronische Schmerzen. Um dies zu vermeiden, sollten akute Schmerzzustände bei dementen Patienten besonders schnell und engagiert therapiert werden.

Demente Patienten entwickeln deutlich schneller als andere Patientengruppen chronische Schmerzen.

Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate forscht am Gent University Hospital zu geriatrischen Themen, Schwerpunkt Palliativmedizin.

Dr. med. Volkan Aykaç, Lehrkoordinator Geriatrie an der Charité, Berlin

Volkan Aykaç, Lehrkoordinator Geriatrie an der Charité, gab einen spannenden Einblick in den Stand der Altersmedizin in Deutschland. Dies war für die türkischen Kollegen von grossem Interesse, weil die Geriatrie in der Türkei an Bedeutung gewinnt. Zwar wurde schon 1980 an der Universtität Istanbul ein erster Lehrstuhl für Geriatrie eingerichtet. Die Geriatrie galt allerdings jahrzehntelang als „Luxus-Wissenschaft“, weil die Türkei die jüngste Bevölkerung aller europäischen Staaten hat.

Aktuell beträgt der Anteil alter Menschen (65 Jahre und älter) nur 8,3 %. In Deutschland liegt dieser Wert bei 21,2%. Für die nächsten Jahre wird für die Türkei ein starkes Wachstum des Anteils älterer Menschen prognostiziert, insbesondere der Altersgruppe 80plus. Insofern sieht man die Geriatrie als ganz wichtige ärztliche Disziplin, um die steigende Zahl alter Menschen angemessen behandeln zu können.

Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran (rechts), der Kongresspräsident, mit Dr. Volkan Aykac, Lehrkoordinator Geriatrie an der Charité, Berlin

Dr. med. Volkan Aykaç ist Oberarzt am Ev. Geriatriezentrum, Berlin. Aufgrund seines grossen Engagements für die Geriatrie und für seine Patienten gilt er als „das moderne Gesicht der Geriatrie“ in Deutschland.

Dr. Gundolf Meyer-Hentschel, Zürich/ Saarbrücken

Drittes Highlight war Gundolf Meyer-Hentschel, der auf Einladung von Kongresspräsident Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, den von ihm entwickelten Altersanzug AgeMan präsentierte. Vor allem die in der Lehre der Geriatrie tätigen Kongressteilnehmer erkannten sehr schnell den Nutzen dieses Altersanzugs für die ärztliche Fort- und Weiterbildung.

Özge Yener hat viel Freude im Altersanzug AgeMan

Dr. Gundolf Meyer-Hentschel, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie, hat 1994 den ersten Altersanzug entwickelt. Sein Institut gilt als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen der Alterssimulation in Europa.

Gundolf Meyer-Hentschel, der Erfinder des Alterssimulationsanuzug
Gundolf Meyer-Hentschel hat 1994 den ersten Alterssimulationsanzug entwickelt

Und …

Eine Beobachtung am Rande:  über 60 % der Teilnehmer waren Frauen. Auch in der Türkei wird die Medizin immer weiblicher, vor allem die Geriatrie.


24 – 28 Nisan 2019 tarihleri ​​arasında, 12. Türkiye Geriyatrik Kongresi, Antalya’da gerçekleşti. 200’den fazla katılımcı zorlu bir bilimsel program izledi. Odaklar demans, sarkopeni, inkontinans ve osteoporoz idi.

Üç olay
Konferansın katılımcıları tarafından aşağıdaki üç program maddesi yaşandı:
Belçika’nın Gent Üniversitesi Hastanesi’nden Nele Van Den Noortgate, ileri derecede demans hastalarında ağrı değerlendirmesi ve tedavisi hakkında konuştu. Ev Mesajlarından Biri: Demans hastaları, diğer hasta gruplarından çok daha hızlı kronik ağrı geliştirir. Bundan kaçınmak için, demans hastalarında akut ağrı koşulları özellikle hızlı ve kararlı bir şekilde tedavi edilmelidir.
Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate, uzun yıllardır palyatif bakım üzerine yoğunlaşarak geriyatrik sorunları araştırıyor.

Charité’deki geriatri öğretim koordinatörü Volkan Aykaç, Almanya’daki Geriatri’nin durumu hakkında heyecan verici bir fikir verdi. Türk meslektaşları için bu büyük ilgi gördü, çünkü geriatriç Türkiye’de de önem kazanıyor. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi’nde ilk geriatri kürsüsünün kurulduğu doğrudur. Ancak geriatri, on yıllardır „lüks bilim“ olarak kabul edildi çünkü Türkiye tüm Avrupa ülkelerindeki en genç nüfusa sahip. Şu anda, yaşlıların (65 yaş ve üstü) payı sadece% 8,3’tür. Almanya’da bu değer% 21,2’dir. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca, Türkiye’nin yaşlılar, özellikle 80+ yaş grubu oranında güçlü bir büyüme göreceği tahmin ediliyor. Bu bakımdan, artan yaşlı sayısını uygun şekilde tedavi etmek için geriatri, çok önemli bir tıp disiplini olarak görülmektedir.
Dr. Volkan Aykaç, Ev. Geriatrik Merkez, Berlin. Geriatri ve hastalarına olan bağlılığı nedeniyle, Almanya’da „Geriatri’nin modern yüzü“ olarak kabul edilir.
Üçüncü olay, kongre başkanı Prof. dr. Tarafından davet edilen Gundolf Meyer-Hentschel idi. Mustafa Cankurtaran, AgeMan AgeMan tarafından geliştirildi. Özellikle, öğretimde çalışan kongre katılımcıları, bu yaşın tıbbi devam eden eğitim ve öğretim için yararlarını çok hızlı bir şekilde tanıdılar.
Marjinal bir gözlem: Katılımcıların% 60’tan fazlası kadındı. Türkiye’de de tıp, geriatri başta olmak üzere, giderek daha fazla kadın oluyor


Wie gefällt Ihnen dieser Beitrag?

Durchschnittliche Bewertung 4.5 / 5. Zahl der Stimmen 2

Bisher noch keine Bewertungen

Ähnliche Inhalte gibt es hier

Was können wir besser machen?